Radkovi Horváthovi rasisticky nadávali a vyhrožovali smrtí v děčínské restauraci. Policie případ odložila

 

 

Drahomír Radek Horváth (FOTO: Saša Uhlová)

Vulgární rasistické nadávky a výhružky smrtí slyšel na konci listopadu v jedné z restaurací v Děčíně Drahomír Radek Horváth a jeho přátelé. Horváth se nenechal vyprovokovat a celý incident oznámil na policii. Ta po necelém měsíci případ odložila, s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba.

„Co tady dělají špinavý cikáni?! Okamžitě odsud táhni, tohle je podnik jenom pro bílé! Černý cikáni tady nemají co pohledávat v české hospodě! Vypadněte odtud černý huby, nebo vás všechny pozabíjím," pokřikoval na Horvátha a jeho přátele přes celý Sport-bar jeden z návštěvníků restaurace.

"Plná hospoda a jediná malá, křehká servírka se mě zastala a rasistického útočníka okřikla. Smutné a zároveň traumatizující. Dosáhl jsem svého a nenechal se vyprovokovat, avšak spokojený jsem z toho nebyl," popsal pro server Romea.cz své pocity Drahomír Radek Horváth.

Horváth na rasistu podal trestní oznámení. "Pochopitelně, že jsem věc oznámil PČR a sepsal výpověď. Útočníkovo jednání naplňovala podle mého nejméně tři ustanovení paragrafů trestního zákoníku," uvedl Horváth.

I přesto, že Horváth policistům oznámil i jméno rasisty, po necelém měsíci policisté případ odložili. "Na Vaši žádost o vyrozumění ve věci přestupku Proti občanskému soužití dle § 49/1 c), e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který jste dne 23.11.2014 6:35 oznámil na Územní odbor Děčín, OOP Děčín – město, Kaštanová 301/2, 405 58 Děčín, Vám sděluji, že dne 20.12.2014 bylo Vaše oznámení v souladu s § 58 odst.3 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů odloženo, neboť do jednoho měsíce od oznámení nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba," píše se ve vyrozumění, které serveru Romea.cz Horváth poskytl.

"Bláhově jsem se domníval, že právo má v této zemi průchod a spravedlnosti se lze domoci oficiální cestou. Nyní jsem nadmíru znechucen prací PČR Děčín a i když budu ještě Státní zastupitelství žádat o přezkum, tak i v tomto případě jsem skeptik. Ale bylo by velkou chybou domnívat se, že právě já se utopím v depresi a budu plakat nad marností svého počínání. Nikoliv, napříště se prostě zachovám jinak v podobné situaci...," uvedl pro server Romea.cz Drahomír Radek Horváth.

zdroj:www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/radkovi-horvathovi-rasisticky-nadavali-a-vyhrozovali-smrti-v-decinske-restauraci-policie-pripad-odlozila

 

 

 

 

Nová česko-romská skupina bude v Děčíně bojovat proti obchodu s chudobou i problémům v soužití

 

V Děčíně vzniká česko-romská skupina, jejímž hlavním úkolem bude jednání s místními úřady a řešení konkrétních problémů, které se objevují v souvislosti se stěhováním nových obyvatel do města z více či méně vzdálených sociálně vyloučených lokalit. Píše o tom server iDNES.cz.

Přestože podle informací Českého statistického úřadu počet obyvatel ve městě spíše klesá, což v květnu 2013 označil Děčínský deník dokonce za alarmující, server iDNES.cz přišel ve svém článku s informací, že se za poslední rok do Děčína přistěhovalo několik stovek osob. Tato skutečnost podle iDNES.cz přináší i různé konfliktní situace týkající se sžívání "nových" a "starých" Děčíňanů.

Proto se místní starousedlíci - romští i neromští - rozhodli společně ustavit skupinu, která by se svou činností a přímou prací s nově příchozími rodinami snažila případným potížím předcházet a řešila by ty již vzniklé. „Mně velmi vadí, že všichni chtějí rozhodovat o Romech, ale nikdo s Romy. Jsem proto moc rád, že skupina vznikla a že potáhneme za jeden provaz,“ řekl pro server iDNES.cz René Ferko, jeden ze čtyř Romů, kteří budou ve společné skupině pro jednání s úřady.

Radek Drahomír Horváth, pracovník Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva a také externí spolupracovník serveru Romea.cz, je za vznik pracovní skupiny velmi rád. „Pro mě je stěžejní, že je to poprvé, kdy je v týmu vyvážený počet Romů a Čechů. Často se mi v minulosti stávalo, že jsem jako jediný zástupce romské komunity v rámci nějaké pracovní skupiny nebo naopak člen pracovní skupiny složené výhradně z romských účastníků neměl šanci protlačit nepopulární, avšak efektivní opatření. Když jste přehlasován popadesáté, dostaví se frustrace a znechucení nad marností počínání. Proto se nedivte, že právě teď jsem nadšený. Věřím, že to bude mít skutečně efekt,“ uvedl pro server Romea.cz Radek Drahomír Horváth.

V současné době pracovní skupinu tvoří osm osob, z toho jsou čtyři Romové, a další schůzku mají naplánovanou na tuto neděli. Mezi jejich činnosti by měla patřit nejen terénní práce v místech obývaných převážně Romy, ale také komunikace s radnicí, prostřednictvím které chtějí působit i na majitele zdevastovaných nemovitostí, v nichž „obchodníci s chudobou“ často Romy z okolí ubytovávají.

„Požadujeme, aby radnice důsledně tlačila na majitele nemovitostí. Chceme, aby nemovitosti byly v naprostém pořádku jak po technické, tak i po hygienické stránce. Některé domy jsou totiž tak zdevastované, že ohrožují okolí, jsou plné myší, hmyzu, plísní. Takové domy je nutné dát do pořádku,“ vyjmenoval pro server iDNES.cz některé požadavky jeden z členů skupiny Přemysl Vonka.

zdroj: www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nova-cesko-romska-skupina-bude-v-decine-bojovat-proti-obchodu-s-chudobou-i-problemum-v-souziti

 

Radek Drahomír Horváth: Co dokáže jeden úderný titulek a perex

 

Je to právě 24 hodin od chvíle, kdy byl na iDnes.cz zveřejněn článek, který v textu celkem neutrálně a objektivně informuje o události, které jsem byl osobně přítomen. Avšak naprosto šílený titulek a zavádějící perex degradují tento článek a moji osobu staví do pozice, která není vůbec příjemná. Telefon drnčí neustále a já pořád dokola vysvětluji, že jde jen o rétoricky přepálený úvod k popisu velice zajímavé události. Takže na rovinu, aby bylo jasno, tady a teď předkládám svůj postoj.

Termíny jako BOJOVAT PROTI NEPŘIZPŮSOBIVÝM PŘISTĚHOVALCŮM, nebo ZBAVIT DĚČÍN NEPŘIZPŮSOBIVÝCH PŘISTĚHOVALCŮ evokují všelicos, konflikt, násilí, přenesení problému za hranici města, navíc za aktivní asistence místních Romů a v neposlední řadě nedefinují neutěšenou situaci v našem městě dostatečně komplexně, nýbrž poukazují na jeden problém, jako by radikálním vyřešením tohoto měl panovat mír.

Jenže problematické soužití romských obyvatel našeho města s těmi českými má spoustu důvodů. Problém nevyřeší zaměřit se jen na jeden aspekt. Popasovat se s migrací v rámci regionu radikálně, bez uvážení, by mělo za následek hromadění obyvatel za hranicí města či okresu. Pokud by se toto neuvážené počínání rozmohlo, za chvíli bychom měli zaděláno na další sociálně vyloučené lokality na hranicí našich měst, sami bychom tyto přímo vytvářeli. Tam by zamířili všichni ti, jichž se chtěl někdo zbavit.

Takže pokud jde o mě, nepočítejte s nějakým bojováním/zbavováním. Spíše se připravte na začleňování, aktivizaci rodin a aplikaci efektivních opatření s využitím příkladů dobré praxe. To vše v netradičním pojetí, protože nyní budou Romové sami participovat na řešení situace a aplikaci opatření v praxi. Opatření, na jejichž tvorbě se také budou Romové podílet. A právě místní Romové ve spolupráci s českými členy této pracovní skupiny budou mimo jiné dávat podněty směrem k místní samosprávě.

Zásadním předpokladem je, že místní Romové se vloží do přímé práce s rizikovou skupinou. Bude se jednat o podíl skutečně vyvážený, protože pracovní skupina, která tento týden vznikla, má paritní zastoupení. Členové jsou z poloviny romští obyvatelé našeho města a druhou polovinu tvoří české osazenstvo. Své zástupce si přítomní starší romští starousedlíci zvolili sami. Na místě jim dali důvěru a zmocnění jednat v zájmu komunity a obce. Většina z těch zvolených s tím trochu počítala, jeden byl šokován. Já.

Na akci jsem byl nikoliv jako člen, ale jako novinář, externí redaktor serveru Romea.cz. V průběhu sběru informací pro reportáž a focení zápalu přítomných jsem nemohl jinak a občas se zapojil do diskuze, až jsem zabředl do témat a jejich řešení tak hluboko, že bylo záhy po novinařině. Když přišlo na nominace zástupců, bylo opakovaně z romského koutku vyřčeno moje jméno. Nepřihlásil jsem se, ale byl jsem určen, zmocněn a vybrán. To je morální závazek a svou činnost nemíním začít nemorálním počinem, který evokuje úderný titulek z článku na serveru iDnes.

V neposlední řadě podotýkám, že jako pracovník Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva razím poněkud jiné ideologie a teorie v praxi osvědčené. S lidmi ve složité životní situace pracujeme bez rozdílu barvy kůže a při řešení problémů asistujeme a poskytujeme kvalitní službu v souladu se standardy všem bez rozdílu. Tam jsem se naučil být efektivní a nikoliv řešit radikálně, polovičatě a krátkodobě.

První zasedání bylo spíše seznamovací, bez výstupu a projednávání konkrétních opatření. Tento týden proběhne druhé, na které si romská část pracovní skupiny již zpracovala konkrétní návrhy do diskuze.

zdroj: www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/radek-drahomir-horvath-co-dokaze-jeden-uderny-titulek-a-perex 

 

 

Otevřený dopis prezidentu republiky

 

Vážený pane prezidente
Ačkoliv jsem Rom, což v dnešní době a v této zemi evokuje všelijaké asociace, tak se kupodivu snažím být dobrým člověkem a zejména řádným otcem svých dvou dětí. Vzdělám je v historii naší země, vodím je do muzeí, na hrady a zámky, do zoologických zahrad a také na sportovní utkání. U nás ve městě zejména na hokejová a také fotbalová utkání. Za svůj život jsem byl přímo několikrát konfrontován s nerovným zacházením a jsem v takové, myšlenkové fázi, že diskriminaci vlastní osoby omlouvám. Snažím se vžít do pocitu diskriminujícího, a byť zpravidla argumentuje v rámci kolektivní viny, tak jeho zdůvodnění vnímám z lidského hlediska jako oprávněné. Můj postoj mi dopřává ten luxus, že se málo co dotkne mých pocitů. Ano, je to poněkud zvrácené. Jestli se však nějaká podivnost dotkne mé osoby přímo, je to výjimečný jev, který bolí o to citlivěji, pokud se to dotkne i mých dvou malých dětí, je tak říkajíc „oheň na střeše“.

V sobotu 11. 10. 2014 jsem byl proto velice šokován, když jsem vzal své děti na fotbalové utkání, ve kterém nastoupilo TJ Junior Roma Děčín, ale soupeř z Huntířova se nedostavil. Nechápal jsem, proč se do sportovního klání vnáší zjevný rasismus a o to víc byly šokovány mé děti z toho, že na perfektně střiženém pažitu, je jen jedno mužstvo. Nezvládl jsem to vysvětlit své dceři, ani synovi, ačkoliv jsem se velice snažil. Ani u sedmiletého dítěte jsem neobstál s vysvětlením, které oficiálně akceptují fotbalový funkcionáři místní, lidé z fotbalového svazu, až po pana Peltu. Hlavní dva argumenty, kterými se zaklínají místní soupeři, neobstáli, ani u mé sedmileté dcery:
Protože incident 4 roky starý byl řešen disciplinárně fotbalovým svazem a násilníci tehdejší v současném klubu nejsou, krom Heráka, který měl 3 roky distanc. Avšak nadále jeho letošní angažmá v TJ Junior Roma Děčín soupeřům vadím, ale to, že celý tento rok nastupuje také za fotbalový klub Heřmanov, nevadí nikomu.
Údajně je romský fotbalový klub léta protěžován městem tím způsobem, že městský stadion mohou používat za symbolickou cenu, avšak oni jsou jediní, kdo na tomto stadionu odklízel následky povodní, kdo prováděl kopáčské práce, když se stavěl přilehlý Lídl a kdo na tomto stadionu dodnes uklízí po zápasech.
Benefiční zápas se zástupci Ambasád, nevnesl do věci žádné světlo. Již týden si lámu hlavu tím, proč jsem musel být já a mé děti konfrontován tak neslýchanou urážkou důstojnosti. Již týden přemýšlím, jak vysvětlit dětem čeho se to minulou sobotu stali svědky. Proč sportovci nechtějí s někým hrát a proč na hřišti, kde je avizováno fotbalové utkání nastupuje jen jeden tým. Zvlášť složité je to v případě, když na druhou stranu neustále upozorňuji své děti, že sport, znamená „fair play“, že sport bourá veškeré pomyslné zdi mezi lidmi. Tohle se mě osobně velice dotýká, vnímám to jako nedůstojné vůči své osobě a svým dětem a jako přímý útok na mou osobu a rodinu.

Děkuji za pochopení a odpověď

 

zdroj: blog.aktualne.cz/blogy/drahomir-radek-horvath.php?itemid=23936

TOPlist

Novinky

Romano Jasnica o.s.

25.04.2010 11:57
Poradenské informační centrum Trmice Sdružení dále poskytuje tři sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.:     - Odborné sociální poradenství     - Terénní program     - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež   Sídlo: Sdružení...

Kontaktní centrum pro drogově závislé

25.04.2010 11:50
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ Drug Out Club, o.s. adresa: V. Hradební 13 telefon: 475 210 626 email: drugout@mbox.vol.cz web: www.minimax.cz/drugout/ Kontaktní centrum pro drogově závislé Drug Out Club, o.s. je nízkoprahové zařízení, to znamená, že lze přijít bez doprovodu, bez ...

SoRo, o.s.

25.04.2010 11:30
SoRo občanské sdružení kontaktní osoba: Andrej Tokár adresa: SoRo, o.s., Masarykova 57, 400 01 Ústí nad Labem

DRAK o.s.

25.04.2010 11:08
DRAK - Sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti Adresa: workV Oblouku 589/23 40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno Telefon: ...

Previse o.s.

25.04.2010 11:05
adresa: Gogolova 8/27, 400 04 Ústí nad Labem kontaktní osoba: Lenka Balogová email: balogova.l@volny.cz